Welkom

 "De Academie voor gevoel inspireert mensen om bewuster en gevoeliger te zijn!''


Visie
De Academie voor gevoel staat voor het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap, bewustzijn en verbinding met gevoel en intuïtie als sleutel naar een krachtig sensitief leven. 
Als gevoelsdeskundige en sensitief mens leerde ik de waarde kennen van het ontwikkelen van bewustzijn, de kracht van zelfinzicht en het in al haar facetten voelen, beleven en uiten van gevoel. Gevoel is een essentieël en natuurlijk deel van het leven en datgene waaruit alles uiteindelijk ontstaat. Gevoel wil gevoeld worden en onder elk gevoel schuilt een behoefte. Investeer in het kennen van jezelf, je gevoelens, emoties en intuïtie en dat te uiten en delen en je kunt zonder enige weerstand zijn wie je van nature bent. Waar dan ook!

             ''Weten wat je voelt en voelen wat je weet''


Over de Academie voor gevoel
Het ontstaan kent zijn oorsprong in mijn levensweg en Gevoelsleven.
Als gevoelig en eigen-wijs meisje groeide ik op in Haarlem in de jaren ’60. Een tijd van hard werken, niet zeuren en doorgaan. Voor gevoelens was geen ruimte, mensen pasten zich aan hun omgeving aan. Zo leerde ik om mijn eigenheid en gevoelens te onderdrukken. Na jarenlang in een overlevingstand te hebben gefunctioneerd liep mijn gevoelsemmer over; Door te luisteren naar de lessen van het leven leerde ik om mijn gevoel en eigen wijsheid centraal te stellen.
Ik ben overtuigd van de kracht en positieve invloed van ruimte scheppen voor gevoel en eigenheid. Een voorwaarde voor het vinden van je eigen antwoorden, verbinding met jezelf en anderen, het ontdekken van je talenten en drijfveren.

Het niet kennen of ontkennen van jezelf, je gevoelens en emoties kan maken dat je tegen je gevoel in gaat handelen.
Je leeft dan afgesneden van jezelf wat een voedingsbodem is voor ondermijning van je levensenergie en je fysiek en emotioneel welzijn. Ik beschouw het daarom als mijn kerntaak om meer ruimte en openheid voor gevoel te creëren. Of het nu gaat om de privésfeer, op werkplekken en binnen organisaties. Ik inspireer mensen zichzelf te laten zien, zich kwetsbaar op te durven stellen en daardoor anderen gaan zien zoals ze zijn; mensen met gevoel. Dat schept meer wederzijds begrip, compassie en verbinding.
                                       
   "Mijn werkwijze kenmerkt zich door oprechte aandacht, heldervoelendheid en eigen-wijsheid”


Missie
Vanuit een natuurlijke gedrevenheid met passie en plezier ben ik bezig met mijn doel;
Mensen alles te leren over gevoel en hoe te leven vanuit eigenheid. Want echtheid is wat door anderen van nature herkend en gevoeld wordt! 
Je kunt naar iets op zoek zijn wat je niet lijkt te vinden. Besef dat je niet meer hoeft te zoeken want alles is van nature al in jou aanwezig!  Als je gaat leven zonder weerstand en je gevoel er laat zijn, komen de antwoorden als vanzelf. Leer te vertrouwen op het innerlijk weten zonder met je hoofd te hoeven begrijpen. Dé plek waar mannelijk en vrouwelijk, voelen en weten, kwetsbaarheid en kracht, hart en ziel samenkomen!